You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2007

 • Loone Kinnisvara OÜ

  Männi kinnistu teede,kergliiklusteede ja sissesõidutee ehitus Männi kinnistu veetorustiku ühendamine Kanalisatsiooni kogumismahuti paigaldus

 • Terrat AS

  Matsalu alamvesikonna vee-ja kanalisatsiooniprojekti ehitustööd Märjamaa vald Varbola, Valgu küla

 • Aspi AS

  Veskimetsa, Räitsaku tänaval torustike rajamine

 • Merko Ehitus AS

  Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti projekteerimis-ehitustööd Märjamaa alev I etapp

 • Amaks AS

  Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti ehitustööd Rapla vald Kuusiku asula

 • Rapla Maaparandusbüroo

  Männiku peakraavi truubi T/1 ja Paeküla oja truubi T/3 avariitööd

 • Rapla Maaparandusbüroo

  Rohu ja võsa niitmine riigi hooldusel olevatelt eesvooludelt

 • Merko Ehitus AS

  Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti projekteerimis-ehitustööd Märjamaa alev II etapp

 • Amaks AS

  Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti ehitustööd Rapla vald Kodila küla

Tehtud tööd aastate lõikes: