You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2008

 • Merko Ehitus AS

  Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti projekteerimis-ehitustööd Märjamaa alev III etapp

 • Riigimetsa Majandamise Keskus

  Metsateede ja kuivendussüsteemide hooldus Märjamaa MK

 • Terrat AS

  Rapla vald Kodila reoveepuhasti kanalisatsiooni ja surve- Kanalisatsioonitööd

 • Merko Ehitus AS

  Hagudi, Kodila, Alu, Raikküla, Kuusiku pumplate teede ja platside ehitus.

 • Rapla Maaparandusbüroo

  Voolutakistuste likvideerimine Paeküla ojal

 • Amaks AS

  Vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitus- ja rekonstrueerimistööd Paide linnas ja vallas

 • K&H Tallinn AS

  Viimsis Metsakasti külas vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine Pirni tn ja Lootuse tee

 • Põhivõrk OÜ

  Kohila alajaama vee- ja kanalisatsiooni ühendamine

 • Rapla Maaparandusbüroo

  Haimre peakraavi hooldamine

 • Silindia OÜ

  Säästumarketi pinnase ja platside ehitustööd

 • Märjamaa Vallavalitsus

  Märjamaa alevi jalgtee projekteerimistööd ja jalgtee ehitus

 • Märjamaa Vallavalitsus

  Järta spordikeskuse staadioni ja parkla aluspinnase ettevalmistustööd

 • Kohila Maja OÜ

  Üleraudtee-Vabaduse elamukvartali veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööd

 • Merko Ehitus AS

  Raikküla Farmeri kinnistu kanalisatsiooni eelvoolutorustiku ehitamine/ringiehitamine

 • Water Ser Lõuna-Eesti AS

  Räpina vallas Kalevi ja Kalevi põik tänavatel vee-,kanalisatsiooni ja survekanalisatsioonitorustike ehitamine

 • Kehtna Vallavalitsus

  Keava raamatukogu vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitamine

 • Riigimetsa Majandamise Keskus

  Säärekõnnu ja Laritsi tee rekonstrueerimine

 • Riigimetsa Majandamise Keskus

  Mukri metsatee ehitamine

 • Russalu Külade Ühendus

  Russalu külakeskuse sise- ja välisvee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus ja projekteerimine

 • Aspi AS

  Tallinna ÜVK-torustike ,asukohaga Pardi tänav

 • Merko Ehitus AS

  Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti projekteerimis-ehitustööd Märjamaa alevis ja Valgu külas

 • Merko Ehitus AS

  Randvere küla Koralli tänava vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd

 • Aspi AS

  Paide vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine, Tuleviku tänav

 • Aspi AS

  Põõsa ja Neiuvaiba tee kanalisatwsioonirajatiste rekonstrueerimine

 • Märjamaa Vallavalitsus

  Lumetõrjetööd Märjamaa alev,Märjamaa alevi ümbrus,Kasti,Varbola Russalu ja Valgu piirkond

Tehtud tööd aastate lõikes: